Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Jan 17, 2020

Jonas Nyman är aktuell med boken Manlighetskoden - en intervjubok som sammanfattas i "Ledarskapets sju dygder", ett ramverk som utmanar machokulturen som råder på många arbetsplatser och inom ledarskap. Vi pratar bland annat om inkludering, empati och sårbarhet, men också om Jonas egen resa från riskkapitalvärlden till psykosyntesterapeut och ledarskapsutvecklare.