Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders

Apr 24, 2020

Ellie Elmondt är den ena drivande kraften bakom WIRE, ett nätverk för kvinnor som vill investera i fastigheter. Vi pratar om hur maktstrukturer hänger ihop med ägande, varför män äger dubbelt så mycket som kvinnor och hur ekonomi och personlig utveckling egentligen hänger ihop. Ellie driver också podden...


Apr 10, 2020

I det här avsnittet får ni möta Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX Burgers. Kaj har lång erfarenhet som hållbarhetsrådgivare och använder idag sina kunskaper för att driva MAX hållbarhetsarbete. Vi pratar om produktutveckling och smakens betydelse för hållbara beteendeförändringar, men...