Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders

Jan 31, 2020

Delal Apak är vd för Novare Peritos, ett bolag inom HR-koncernen Novare som jobbar med att få ut människor med olika bakgrunder i arbete. Just Novare Peritos fokuserar på unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), som till exempel ADHD, ADD eller någon form av autism. Arbetslösheten i den...


Jan 17, 2020

Jonas Nyman är aktuell med boken Manlighetskoden - en intervjubok som sammanfattas i "Ledarskapets sju dygder", ett ramverk som utmanar machokulturen som råder på många arbetsplatser och inom ledarskap. Vi pratar bland annat om inkludering, empati och sårbarhet, men också om Jonas egen resa från...