Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders

Dec 16, 2019

Amanda Borneke är hållbarhetsprofilen med många järn i elden. Till vardags arbetar hon som kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv och håltagning, Sveriges enda riv­entreprenad som skrivit på färd­planen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor samt har sitt eget återbruk för rivavfall. Hon blev nyligen...


Dec 13, 2019

Frida Berry Eklund är talesperson för Föräldravrålet, en organisation som idag består av över 27.000 föräldrar och andra vuxna som är oroliga för klimatet. Föräldravrålet skriver debattartiklar, demonstrerar, gör filmer, granskar miljö- och klimatpolitiken och driver på politiker att ta klimatfrågan...


Dec 6, 2019

Christian Patay är vd för klimatberäkningsbyrån Tricorona Climate Partner, som hjälper företag att få koll på sin miljöpåverkan. I det här avsnittet pratar vi om hårda miljödata och om klimatkompensation. Kan företag verkligen bli "klimatneutrala" genom att investera i olika miljöprojekt? Och hur går...