Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Nov 1, 2019

Katarina Stensson är vd och medgrundare av appen Checheza, en digital utbildningsplattform för barn i utvecklingsländer. Vi pratar om utbildning och digitalisering, både utifrån ett entreprenörs- och ett politiskt perspektiv, eftersom att Katarina även är vice partiledare för Piratpartiet. (Sedan avsnittet släpptes har Katarina även hunnit bli vald till officiell partiledare - Grattis!)