Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Dec 6, 2019

Christian Patay är vd för klimatberäkningsbyrån Tricorona Climate Partner, som hjälper företag att få koll på sin miljöpåverkan. I det här avsnittet pratar vi om hårda miljödata och om klimatkompensation. Kan företag verkligen bli "klimatneutrala" genom att investera i olika miljöprojekt? Och hur går det egentligen till när vi som privatpersoner klimatkompenserar vår semesterresa till Thailand? Förutom många kritiska frågor kan vi även utlova en utökad nörd-vokabulär med termer som "GHG-protokollet", "makuleringsintyg", "x ante" och "x post".