Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Nov 22, 2019

Sissa Pagels startade sin företagsresa redan som 13-åring. Genom att anordna ett lokalt event insåg hon tidigt hur hennes driv kunde göra konkret skillnad i lokalsamhället. Idag driver hon Young Innovation Hub och hjälper andra unga sociala entreprenörer att hitta sitt driv och följa sina drömmar. Det blir ett samtal om ungas roll i samhället, om att skapa förändring och om att brinna utan att brinna ut. Behöver du fylla på ditt energikonto så är den här intervjun definitivt något för dig!