Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Apr 30, 2021

Dagens gäst är Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetssektorn står för stora miljömässiga utmaningar så vi pratar en hel del om hur den här branschen kan sänka sin negativa miljöpåverkan, men också en hel del om att integrera hållbarhet i affären, om att driva förändring och om att designa hus där människor mår bra. Här nämner Filip WELL-certifierade hus som ni kan läsa mer om på länken: https://www.sgbc.se/utveckling/well-building-standard-i-sverige/

Vi får också veta varför Filip under sin studietid bestämde sig för att aldrig jobba med miljöfrågor, och vad som fick honom att ändra sig.