Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Sep 29, 2020

Åsa Sandberg är Sverigechef på Too Good To Go - världens största rörelse som arbetar för att minska matsvinn. Den här intervjun sänds på världens första internationella matsvinnsdag, vilket markerar hur viktig frågan är. Livsmedelsproduktionen står för en stor del av våra globala utsläpp och vi producerar också mat på ett sätt som utarmar jorden och våra ekosystem. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras. Det motsvarar en kostnad på 130 miljarder dollar, och en stor mängd naturresurser och arbete som har gått åt för att producera varan. Med andra ord: Räddar vi maten så räddar vi planeten! 

Too Good To Go är en snabbväxande rörelse. Vill du bli en del av teamet? Kolla in deras lediga tjänster här: https://toogoodtogo.org/en/careers

Vill du stötta podden? SWISH: 12345 83 647