Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Sep 21, 2020

Egnahemsfabriken är en social mötesplats på Tjörn där såväl hus som gemenskaper byggs. Idén grundar sig i Egnahemsrörelsen, som var stor i Sverige under början och mitten av 1900-talet, där statliga incitament främjade allas rätt till en egen bostad. Egnahemsfabriken hjälper människor att bygga sitt eget småhus och stöttar upp genom hela processen från planering och finansering, till själva bygget. Vi pratar om bostadspolitik och landsbygdsutveckling, men även om gemenskap, samarbete och vikten av ett starkt nätverk.

Läs mer om Egnahemsfabriken här: https://www.egnahemsfabriken.se/

Vill du stötta podden? SWISH: 12345 83 647