Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Aug 26, 2020

Den här veckan bjuder på hela tre intervjuer från Skattungbyn, en by på ungefär 350 invånare, belägen utanför Orsa i Dalarna. I den andra delen möter ni Kåre Olsson som på 70-talet startade upp "Skattungekursen", en kurs i hållbar livsföring. Sedan dess har han bott i byn och berättar om byns och ortens historia, men också om den kooperativa idétradition som små lokala gemenskaper bygger på. Vi får också lyssna till en hel del ideologiska resonemang kring landsbygdsutveckling.