Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Aug 24, 2020

Den här veckan bjuder på hela tre intervjuer från Skattungbyn, en by på ungefär 350 invånare, belägen utanför Orsa i Dalarna. I den första delen möter ni Eva Nordfjell, rektor på Skattunge Friskola. Vi pratar bland annat om hur byn är organiserad, vilka verksamheter som finns här och betydelsen av gemenskap. Eva har tidigare jobbat med bistånd i ett flertal afrikanska länder, så det blir även en hel del paralleller till finansieringsstöd, men även en diskussion om förhållandet mellan stad och landsbygd.

Intervjun ackompanjeras av Evas spinnande katt. :)