Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Aug 17, 2020

Förra veckan deltog jag i kursen ”Bymester – en värld bortom Corona”, där vi utforskade hur en modern lokal bygemenskap kan se ut. Bullerbyn i modern tappning: en Bredbandsbullerby! Det här avsnittet är en summering av den veckan tillsammans med Nikolas och Ingrid Berg, två av initiativtagarna till ”Byakademin”, en av kursarrangörerna. Det blev ett lite längre samtal än vanligt med många reflektioner kring alltifrån livsmedelsproduktion och vårt ekonomiska system, till social gemenskap. Vi pratar bland annat om begrepp som regenerativa samhällen, relationsmat, ekopedagogik och tillitsproduktion, i ett försök att besvara frågan: Vad är egentligen en by?

Mer info:

Byakademin: https://www.facebook.com/byakademin

Kursen ”Framtidens By – Bredbandsbullerbyar”: https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/framtidens-by-bredbandsbullerbyar/

Bredbandsbullerbyar – framtidens by på Facebook: https://www.facebook.com/groups/framtidensby

Omställningsnätverket: www.omställning.net

Blogg om livet på landsbygden och Bredbandsbullerbyar: www.byaliv.se