Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Jul 27, 2020

Mattias Gemborg är nytillträdd vd för Peckas Naturodlingar, en industriell anläggning i Härnösand där fisk och tomater odlas i ett slutet kretslopp. Metoden, akvaponi, är relativt ny, och ett lovande alternativ till traditionell fiskodling som tampas med en rad ekosystemrelaterade problem. Idag är Peckas Naturodlingar världens största aktör inom akvaponi, och stor global uppmärksamhet riktas just hit. I avsnittet tar vi en titt på vad akvaponi innebär, vilka fördelar samt risker som finns, samt etiska aspekter av metoden. 

 

Du hittar mer information på www.peckas.se