Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders

Dec 16, 2019

Amanda Borneke är hållbarhetsprofilen med många järn i elden. Till vardags arbetar hon som kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv och håltagning, Sveriges enda riv­entreprenad som skrivit på färd­planen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor samt har sitt eget återbruk för rivavfall. Hon blev nyligen...


Dec 13, 2019

Frida Berry Eklund är talesperson för Föräldravrålet, en organisation som idag består av över 27.000 föräldrar och andra vuxna som är oroliga för klimatet. Föräldravrålet skriver debattartiklar, demonstrerar, gör filmer, granskar miljö- och klimatpolitiken och driver på politiker att ta klimatfrågan...


Dec 6, 2019

Christian Patay är vd för klimatberäkningsbyrån Tricorona Climate Partner, som hjälper företag att få koll på sin miljöpåverkan. I det här avsnittet pratar vi om hårda miljödata och om klimatkompensation. Kan företag verkligen bli "klimatneutrala" genom att investera i olika miljöprojekt? Och hur går...


Nov 29, 2019

BLACK FRIDAY EDITION! Idag pratar vi om konsumtion och hållbara beteendeförändringar. Dagens gäst är Monika Martinsson, medgrundare av appen Deedster, som "nudgar" dig till en mer hållbar vardag genom olika hållbarhetsutmaningar där du kan tävla mot kollegorna. Vi pratar bland annat om identitetsmarkörer,...


Nov 22, 2019

Sissa Pagels startade sin företagsresa redan som 13-åring. Genom att anordna ett lokalt event insåg hon tidigt hur hennes driv kunde göra konkret skillnad i lokalsamhället. Idag driver hon Young Innovation Hub och hjälper andra unga sociala entreprenörer att hitta sitt driv och följa sina drömmar. Det blir ett...