Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


May 22, 2020

Säsong 2 avslutas på den Biologiska Mångfaldens Dag, med ingen mindre än Pella Thiel, utsedd till Årets Miljöhjälte 2019 av WWF. Pella är engagerad i den globala rörelsen End Ecocide, som arbetar för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Hon är även aktiv i Omställningsrörelsen som förespråkar en lokal, hållbar omställning såväl utifrån som inifrån. Vi pratar om att erkänna naturens rättigheter i konstitutionen, tittar på praktiska exempel på där detta har tillämpats och konsekvenserna av en sådan lagstiftning. Vi diskuterar också omställning: Hur ska vi lyckas ställa om våra samhällen för att skapa så stor impact som möjligt för både människor och natur? Hur kan vi bäst leva i samklang med naturen? Och hur ser det omställda samhället ut?

Här kan du läsa mer om dessa viktiga initiativ: 

End Ecocide: https://endecocide.se/

Omställningsnätnätverket: http://omstallning.net

Pellas hemsida: http://pellathiel.se/