Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


May 8, 2020

Thomas Hahn är docent i ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre. I dagens avsnitt pratar vi om alternativa välfärdsmått som finns på olika platser i världen, och hur en omställning till ett hållbart samhälle skulle kunna se ut, utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi dissekerar begreppet "grön tillväxt" och ifrågasätter om en ökning av BNP verkligen är förenlig med en hållbar utveckling. Och om inte - vad är då alternativen?

Thomas är även engagerad i frågor rörande basinkomst och arbetstidsförkortning, vilket vi också lyfter i avsnittet.