Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Apr 24, 2020

Ellie Elmondt är den ena drivande kraften bakom WIRE, ett nätverk för kvinnor som vill investera i fastigheter. Vi pratar om hur maktstrukturer hänger ihop med ägande, varför män äger dubbelt så mycket som kvinnor och hur ekonomi och personlig utveckling egentligen hänger ihop. Ellie driver också podden Business & Pleasure som jag verkligen vill slå ett slag för. Lyssna in den här: https://apple.co/2VLcWMY

Du kan även följa Ellie och WIRE här:

Facebook: WIRE

Instagram: @ellie.elmondt, @wire_invest

Webb: www.wiresweden.com