Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Apr 10, 2020

I det här avsnittet får ni möta Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX Burgers. Kaj har lång erfarenhet som hållbarhetsrådgivare och använder idag sina kunskaper för att driva MAX hållbarhetsarbete. Vi pratar om produktutveckling och smakens betydelse för hållbara beteendeförändringar, men även om klimatberäkningar och klimatpositivitet, eftersom att MAX Burgers har världens första klimatpositiva meny!

 Vill ni läsa mer om klimatpositivitet och se vilka företag som idag är klimatpositiva, kika in www.clipop.org som Kaj även nämner i avsnittet.