Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Mar 27, 2020

Clara Norell är en av Sveriges få hampabönder och även medgrundare och vd för Nordiska Hampakompaniet. I veckans avsnitt pratar vi om just hampa, den bortglömda supergrödan som har använts sedan medeltiden i produktionen av rep, segel och andra textilier. Hampafrön och hampafibrer utvinns ur cannabisplantan, och hampa var därför illegalt under stora delar av 1900-talet. De senaste åren har odlingen av industrihampa legaliserats på bred front och sedan 2003 är det även fritt fram för hampaodling i Sverige. Häng med i ett samtal där du får lära dig allt om hur hampa kan användas och varför det anses vara ett så hållbart och klimatsmart material!

Vi får även höra om Claras många år i Sydafrika, där bland annat vatten- och sanitetsfrågor är ett stort problem i tidigare apartheidområden. 

Här kan du läsa mer om Clara och Nordiska Hampakompaniet:

https://www.nohak.se/

http://xpressyourself.se/

(Fotograf: Angelika Slewinski)