Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Jan 31, 2020

Delal Apak är vd för Novare Peritos, ett bolag inom HR-koncernen Novare som jobbar med att få ut människor med olika bakgrunder i arbete. Just Novare Peritos fokuserar på unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), som till exempel ADHD, ADD eller någon form av autism. Arbetslösheten i den här gruppen är nästan 80 procent högre än bland andra unga vuxna, och ofta finns det praktiska eller sociala omständigheter som gör det svårt att få vardagen att gå ihop. Det här fokuserar Novare Peritos på, och fungerar även som en stödjande funktion med coachning även efter själva rekryteringen. Förutom vilka besvärliga situationer som kan uppstå, pratar vi också om de många fördelar som en NPF-diagnos ofta innebär, och även om hur Novare jobbar med mångfald utanför just det här området.