Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Oct 13, 2019

Caroline Stiernstedt Sahlborn är ordförande för stiftelsen Ekskäret och har länge jobbat med ledarskap och sociala entreprenörer. I det här första avsnittet av Change Leaders pratar vi om fem superkrafter för att växa som människa och för att kunna hantera en föränderlig omvärld.