Preview Mode Links will not work in preview mode

Change Leaders


Sep 14, 2020

Stefan och Helena von Bothmer bor sedan många år tillbaka på Kosteröarna på Västkusten och driver Kosters Trädgårdar, en verksamhet som bygger på begreppet permakultur. Här samsas frukt- och grönsaksodlingar med en restaurang, ett café och bageri, en gårdsbutik, kurser och guidade turer i Kosterhavets marina nationalpark. Vi pratar om olika naturliga odlingstekniker och kretsloppstänk, men även om hur det är att bo på en ö och driva en säsongsbaserad verksamhet inom turistnäringen. 

Mer info om Kosters Trädgårdar: https://kosterstradgardar.se/

Vill du stötta podden? SWISH: 12345 83 647